Le Méridien Istanbul Etiler

4.6 

Cengiz Topel Caddesi No: 39, Etiler, İstanbul, 34337, Türkiye   •  Hava:   

Yerel Saat Telefon +90 212 384 00 00

4.6

Sanat Eserleri

Mustafa Hulusi, "Untitled"

Mustafa Hulusi, "Untitled"

                            Haluk Akakçe

 

                                                                          

HALUK AKAKÇE

“Untitled”

Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi, ruhun tanımı ve maddesel özelliklerini kendine has soyut

bir lisanla yansıtan Akakçe, formların yerçekimi ve kapsamdan kaybolduğu bir evren

yaratır. Resimlerindeki formlar yerçekiminin ve kapsamın etkisini yitirdiği bir evrende

vücut bulur. Sanatçının pano üzerine yaptığı çizimleri, biçimlerin mutasyona uğradığı ve

halüsinasyon kompozisyonlarına yayıldığı Sürrealist kompozisyonları anımsatır.

                                   

 

Arslan Sukan

 

ARSLAN SÜKAN

“Untitled”

Sanatçı fotoğraflarında boyut kavramının yarattığı iluzyonu ve günümüz dünyasının

gelişiminin etkilerini kendisine has soyut bir dille sorgular. Sükan, genellikle yer seviyesinden

yüksek noktalardan olayları inceleyen perspektifler kullanarak, mimari öğeleri yeniden

şekillendirip, yeni bir biçimsellik oluşturur.

                                                                                                                                                

 

Mental Klinik

 

 

:mentalKLINIK

“Cheater Gang”

:mentalKLINIK işleri yaşadığımız zamanın ve mekânın izlerini taşır.

Cheater Gang’de, ikili, kendi yarattığı malzeme ve tekniklerle resmetmeden resim yapıyor.

Şimdiki zamanın resminde, tek bir yüzey üzerinde parlak, şeffaf ve yansıyan katmanlarla,

mekânla ve izleyiciyle yanıltıcı bir ilişki kuruluyor.

Mustafa Hulusi

 

MUSTAFA HULUSİ

“Untitled”

Mustafa Hulusi'nin resimden, videoya ve enstalasyona çeşitli alanlardaki çalışmaları, kolektif

bilinçdışı olarak adlandırılabilecek şeyin araştırılması etrafında döner. Bilinen ve aşinalık

duyulan şeylerin çeşitli yanlarını, farklı gelenekler, klişeler ve türler –popüler kültür, reklamcılık,

kitsch, foto-gerçekçilik- aracılığıyla alıntılayıp göstererek, görüntülerin ve onların "insanı

dünyanın dışına çıkaracak araçlar" olma potansiyelinin bizde yarattığı büyülenme duygusunu

inceler.